fredag 7. april 2017

Hald av datoen - årsmøte i Norsk Villsaulag 10.-11. juni

Helga 10.-11. juni er det årsmøte i Norsk Villsaulag. Denne gongen er det Sunnmøre Villsaulag som er vertsskap, og turen går til Forsnavåg, ytst på søre Sunnmøre. Her finn ein ikkje berre vakker natur, men også eit høgst levande villsaumiljø, som håper å få besøk av mange kjekke kollegaer frå heile landet.Alv Ottar Folkestad og Egil Kvalsund håper du tek turen!
Leiar Egil Kvalsund og resten av styret i Sunnmøre Villsaulag arbeider framleis med programmet,  men vi kan røpe at temaet for fagdelen etter det formelle årsmøtet vert sauehelse, med fokus på sjukdomsførebygging og behandling. Fleire av Noregs leiande ekspertar innan området kjem for å dele kunnskapen sin med oss, og vi trur at dette vert til nytte for både erfarne og nye villsaubønder.
På kvelden vert det villsaukveld, men god mat, sosialisering og kanskje ei og anna røvarhistorie.

Det vert også aktivitetar søndags formiddag.

Årsmøtet vert helde på Thon Hotel Fosnavåg, der det også vert lagt opp til overnatting for dei som ønskjer det.

Når du skal reise til Fosnavåg har du fleire alternativ å velje mellom. Du kan ta fly til Ørsta/Volda Hovden, evt Ålesund Vigra. Hurtigruta til Torvik er vert ein kik, og so er det sjølvsagt råd  å kome landevegen.

Saker til årsmøtet skal meldast seinast 5 veker før årsmøtet. Desse kan sendast til post@villsau.no .

Enkeltmedlemar kan fremje saker gjennom styret i NVL.

Årsmøtet er samansett av styret og utsendingar frå lokallaga. Kvart lokallag har 2 utsendingar til årsmøtet. I tillegg kan lokallaga delta med 1 utsending for kvar 50. betalande medlem. Andre medlemar kan møte med uttalerett, jamfør § 7 i NVL sine vedtekter.

Vi oppmoder alle villsauintresserte som har moglegheit til å ta turen.


For styret i Norsk Villsaulag
Daniel Fjørtoft

NestleiarHer får syning av vêrar på årsmøtet i Haugesund i 2016.


onsdag 5. april 2017

Austevoll Villsaulag - Foredling av villsau i Austevoll

I villsaukommunen Austevoll har det til no vore vanskeleg for innbyggjarane som ikkje driv med villsau sjølv å få tak i kjøt til eige konsum. Men på Stolmen i Austevoll har villsaubønder og andre interessenter fått i stand eit slakteri i eit gammalt industribygg. I fyrste omgang er det vidareforedling av returslakt som står i fokus, og Austevollingane kunne glede seg over å få heimeprodusert  pinnekjøt til jul i 2016. Slakteriet tok i retur heile skrottar som vart partert; ribbene vart til pinnekjøt, det vart produsert litt fenalår og Bocuse D’or vinnar Ørjan Johannesen hos Bekkjarvik Gjestgiveri tok unna mykje ferskt.


Vill Vest er eit nytt prosjekt, men på sikt når tida er inne er målet å ha sjølve slaktinga i eige lokale.  I 2017 er planen i fyrste omgang å få pinnekjøt og lammelår klart til påske. Vill Vest har eigne nettsider med eigen nettbutikk. Ta gjerne ein kik! https://www.villvest.no/

For Austevoll Villsaulag,
Torunn Haukanes

onsdag 8. februar 2017

Sunnmøre Villsaulag: Kurs i kontrollert brenning av lynghei

Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til kurs i kontrollert brenning av lynghei, på Nerlandsøya laurdag 11. februar.

Lyngbrenning på Uksnøya - Foto: Daniel Fjørtoft - villsausida.no


Vi får besøk av biolog Mons Kvamme, som har lang fartstid og er ein ressursperson i høve brenning av lynghei langs heile kysten.

Liv Guri Velle, Siri V. Haugum og Christine Potch frå LandPress vert også med. Dei arbeidar med eit prosjekt retta mot kystlynghei og har ein feltlokalitet i området Trosvika-Ystevika.


Program:

Vi møtast i kjellaren på Nerlandsøy bedehus.
10.00 Teoridel. Mons Kvamme: gjennomgang av planlegging og gjennomføring for sikker brenning.
12.00 Matykt
12.30 Vi køyrer til parkeringsplassen i Mulevika og prøvar oss på aktiv brenning.

Kurset er gratis og ope for alle som vil vera med i kampen mot attgroing, og gjera ein innsats for bevaring av kystlyngheia vår.

På grunn av mat vil vi gjerne ha ei melding til post@kvalsundgartneri.no eller ring 95844930 om du ynskjer å vera med.

Hugs egna kleder til brenning! (typisk ull og bomull)

På vegne av
Mulevika beitelag
Sunnmøre Villsaulag

Egil Kvalsund

torsdag 8. desember 2016

Frøya og Hitra Villsaulag: Kurs i gjødselsplanlegging

Frøya og Hitra villsaulag arrangerte kurs i gjødselsplanlegging frdag 25.11 og lørdag 26.11 i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving ved Olaug Bach, rådgiver i jord og plantekultur.

Kurset ble holdt i Frøya kommunehus/kommunestyresalen.

Arrangøren søkte Sør- Trøndelag fylkeskommune om økonomisk støtte - kompetansemidler i landbruket, men fikk avslag på søknaden da søknadsfristen hadde gått ut og midlene var fordelt.
Gammel urterik eng med mye kvitkløver er ypperlig sauebeite  (Hilde Buer;Villsauboka)

I alt 23 bønder deltok, de fleste villsaubønder, men noen melkebønder/ storfebønder var også tilstede.

Målet med kurset var at alle som ikke hadde godkjent gjødselsplan skulle få utarbeide sin egen plan iløpet av kurset, samt øke kunnskap om hvordan ivareta og foredle jorda på beste måte.

Bøndene ble oppfordret til å ta med  jordprøveresultat, kart med skifteinndeling og tidligere gjødselsplan om de hadde det. 

Temaene i kurset omhandlet:
Horfor gjødselsplan?                                                          
Hva trengs for å lage gjødselsplan?
Hvordan forstå joedprøvene?
Analyseresultat av jordprøver
Jordartene
Hvilken jordtype har jeg?
Næringsstoffene på analyseskjema
Gjødselsnormer
Husdyrgjødsel
Mineralgjødsel
Kalking – hvorfor blir jorda sur?


Kurset ble gjennomført med god kunnskapsformidling fra Olaug Bach og deltakerne viste stort engasjement med spørsmål  og erfaringsdeling .

Heidi Taraldsen
Leder Frøya og Hitra villsaulag

søndag 6. november 2016

Frøya og Hitra Villsaulag: - Nå vet vi hva som er rasetypisk for villsau

Frøya og Hitra villsaulag  hadde værsjå på villsau (gammelnorsk sau)lørdag 29.10.16


Det var andre gang det ble arrangert værsjå i lagets regi. I alt 20 villsaubønder  og et tyvetalls værer
i alle aldre fant veien til Ole Melvin Bakkens utstyrshall på Hamarvika denne stormfulle lørdagen.
Der viste dommer Kjetil Bakken fra Sunnmøre villsaulag hvilke trekk som er rasetypiske for villsauen og hvordan den skal se ut i henhold til rasestandarden for villsau (gammelnorsk sau).

Ved  bedømming av de frammøtte værene  var det for mye eller for lite av enkelte trekk.
Denne har pannedusk og kinnskjegg og litt for kraftige føtter, denne har for lang ull og bare to typer ull, denne har ikke hellende kryss og for lang hale. Det som var gjengangeren var at de fleste hadde for lite manke og ragg som ikke var nok avgrenset mot resten av kroppen.

Heldigvis fantes det eksemplarer som Kjetil Bakken fant mer enn godkjent i forhold til rasestandarden.

Etter værsjået fortsatte værpraten i sosialt lag til et godt måltid på Hurran gård.


Heidi Taraldsen,
leder Frøya og Hitra Villsaulag

Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen