søndag 6. november 2016

Frøya og Hitra Villsaulag: - Nå vet vi hva som er rasetypisk for villsau

Frøya og Hitra villsaulag  hadde værsjå på villsau (gammelnorsk sau)lørdag 29.10.16


Det var andre gang det ble arrangert værsjå i lagets regi. I alt 20 villsaubønder  og et tyvetalls værer
i alle aldre fant veien til Ole Melvin Bakkens utstyrshall på Hamarvika denne stormfulle lørdagen.
Der viste dommer Kjetil Bakken fra Sunnmøre villsaulag hvilke trekk som er rasetypiske for villsauen og hvordan den skal se ut i henhold til rasestandarden for villsau (gammelnorsk sau).

Ved  bedømming av de frammøtte værene  var det for mye eller for lite av enkelte trekk.
Denne har pannedusk og kinnskjegg og litt for kraftige føtter, denne har for lang ull og bare to typer ull, denne har ikke hellende kryss og for lang hale. Det som var gjengangeren var at de fleste hadde for lite manke og ragg som ikke var nok avgrenset mot resten av kroppen.

Heldigvis fantes det eksemplarer som Kjetil Bakken fant mer enn godkjent i forhold til rasestandarden.

Etter værsjået fortsatte værpraten i sosialt lag til et godt måltid på Hurran gård.


Heidi Taraldsen,
leder Frøya og Hitra Villsaulag

Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen


Haugaland Villsaulag: Innkalling til Fagdag om lyngbrenning

Fredag 11. november 2016, kl. 10.00

Sted: Auditorium B på Høgskolen Stord/Haugesund, ved Rådhusplassen i Haugesund

Lyngbrenning på Uksnøya - Foto: Daniel Fjørtoft

Program
09.45               Frammøte, registrering og kaffi.
10.00               Åpning ved Ove Stumo, lyngbrennar og Torgrim Log, Høgskolen Stord/Haugesund
10.30               Forberedelse og gjennomføring av kontrollert lyngbrenning for lokalt brannvesen.  v/Tore Johann Enerstvedt, Sveio Brannvesen.
                        10 min pause
11.10               Praktisk brenning av kystlynghei.  Begrunnelse, gjennomføring og oppfølging. v/ Mons Kvamme frå Norsk Lyngheisenter, Lygra.
12.40               Perspektiv på Brannvesenet og lyngbrenning.  Trening på lyngbrenning må til for å mestre villbranner.  Om Enhetlig ledelsesystem (ELS) v/ Tor-Inge Henriksen, Brannsjef Haugesund Kommune
13.00               Lunsj.
13.45               Gruppesamling. Planlegging av egen brenning med veileder og kartmateriale
15.30               Oppsummering.  Momenter til egen gjennomføring til vinteren.  Samarbeid.
16.00               Slutt.


Målgruppe:    

Brukere av utmarka og lokale brannvesen som vil brenne utmark og studenter ved høgskolen.

For lyngbrennere er målet å knytte uerfarne brukere sammen med erfarne, lage egen plan 
for brenning og så gjennomføre dette til vinteren.

For brannvesen er målet å lage plangrunnlag for egen brenning enten i egen regi eller sammen 
med andre.


Dette et samarbeid mellom Haugaland Landbruksrådgjeving, Høgskolen Stord/Haugesund,  
Brannvesenet i Haugesund og lyngbrennarar.  Tiltaket er støttet økonomisk med midler fra 
Miljødirektoratet til trua naturtyper gjennom Fylkesmannen i Rogaland.


Påmelding:     
Bønder/drivere til Ove Stumo, 915 47 834 eller Annlaug Fludal, 948 45 427              
Lokale brannvesen til brannsjef Tor-Inge Henriksen, 52 74 47 05
Studenter til Arjen Kraaijeveld, 994 78 496             

søndag 23. oktober 2016

Sunnmøre Villsaulag: Ullkurs på Stette 5. november


Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til kurs i sortering og bruk av villsau-ull. Kurset har vore ein suksess fleire andre stadar i landet, og no står Nordre Sunnmøre for tur. Kurset er ideelt for villsaufolk, husflidsfolk og andre som er interessert i ull som ressurs. 

Kurset har fokus på villsauull, men vil ha stor verdi for dei som driv med andre saueslag og ønskjer å lære meir om sortering og bruk.

Kurshaldar er Karin Randi Flatøy Svarstad. Du kan lese meir om då kurset vart arrangert på Søre Sunnmøre tidlegare i år, ved å klikke på lenkja: http://www.villsau.no/2016/03/sunnmre-villsaulag-ullkurs-27-februar.html

Stad: Stette Grendahus

Vi startar kl 09.00 og reknar med å avslutte seinast klokka 17.00.

Kursavgifta er sett til kr 500 + kostnad til lunsj. Bindande påmelding til daniel@tussa.com eller 450 27 456.

Ta gjerne med eiga rå-ull.


Her frå då kurset vart helde på Søre Sunnmøre tidlegare i år

mandag 3. oktober 2016

Sunnmøre Villsaulag: Villsaudag Laurdag 8.oktober

Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til villsaudag på Kvalsund, laurdag 8. oktober frå kl 11.00. 


Vi møtast på Kvalsund Gartneri for fagprat og vurdering av værlam/risbitar. Ta med aktuelle dyr og fyll ut buskaps -og individopplysingar i vurderingsskjemaet så langt som du kjenner til. I år vert det også kåring av andre smårasar i Nsg. regi . Dei av Gns. buskapane som er med i husdyrkontrollen, kan melde inn dyra til kåring der og få det offisielle lilla kåringsmerket. Det vil verte ei kåringsavgift pr. godkjent dyr, kr. 100 for dei med offisiell (lillamerke ) og kr. 50 for dei andre. Påmelding til post@kvalsundgartneri.no eller ring 95844930.

Vi tek oss tid til ein kaffikopp og ”drøs.”

Velkomen til ein triveleg dag!Egil Kvalsund,
Leiar Sunnmøre Villsaulag

onsdag 28. september 2016

Livdyrprisar 2016

Hausten er høgsesong for kjøp og sal av livdyr, og styret i NVL har vedteke at vi skal publisere rettleiande prisar som kan hjelpe medlemmane. Vi utfordra eit utval i Haugaland Villsaulag til å sjå på saka, og kan no presantere resultatet.


Anbefaling fra utvalg i Haugaland Villsaulag:

Alle prisar er eks mva.
Saulam                       kr. 1 500         Min. 25 kilo levende vekt.
Værlam                      kr. 2 200         Bør være minst 30 kilo.
Sau fjorlam                 kr. 2 000 – 2 500       
Risbit (1 ½ år vær)     kr. 2 500
Voksen vær                 kr. 2 500
Voksen sau                 kr.    500 – 2 000

Dersom værlammet er kåra, så kan det være aktuelt å legge til kostnaden med kåring.

Tre heldige vêrlam som var plukka ut til bruk i avl - Foto: Daniel Fjørtoft
Vi har inkludert årets slaktetilskudd på kr. 250 i disse prisene. Ellers er det tatt hensyn til slakteverdi med alle mulige tillegg + tillegg for liv.
Vi understreker at dette er veiledende. Mindre lam bør kanskje koste noe mindre, og ekstra store og flotte noe mer.
Når det gjelder pris på sau, så må denne variere mye alt etter om sauen er ung og har mange produksjonsår framfor seg, eller gammel og snart må utrangeres.

Vær oppmerksom på at det averteres flere risbiter til salgs som kan være overvintra blålam (ikke slaktemodne) fra i fjor. Slike bør man ikke kjøpe. Sikreste risbitkjøp er en som ble kåra som lam, eller fra en du kjenner som ikke lurer på deg et dårlig lam fra i fjor.

Prisene må også variere noe alt etter når på året salget foregår. Dersom selger har part og fôra sauen fram mot nyttår, er den sjølsagt mer verd enn en som blir solgt tidlig på høsten.


Vikedal 19.09.2016

Asbjørn Høiland, villsaubonde
Ove Stumo, leder Haugaland Villsaulag og styremedlem NVL
Reidar Christiansen, redaktør av Villsauen

Norsk Villsaulag vil samstundes oppmode alle om å nytte rasestandarden for gamalnorsk sau som rettleiing når dei skal kjøpe og selje livdyr.