onsdag 8. februar 2017

Sunnmøre Villsaulag: Kurs i kontrollert brenning av lynghei

Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til kurs i kontrollert brenning av lynghei, på Nerlandsøya laurdag 11. februar.

Lyngbrenning på Uksnøya - Foto: Daniel Fjørtoft - villsausida.no


Vi får besøk av biolog Mons Kvamme, som har lang fartstid og er ein ressursperson i høve brenning av lynghei langs heile kysten.

Liv Guri Velle, Siri V. Haugum og Christine Potch frå LandPress vert også med. Dei arbeidar med eit prosjekt retta mot kystlynghei og har ein feltlokalitet i området Trosvika-Ystevika.


Program:

Vi møtast i kjellaren på Nerlandsøy bedehus.
10.00 Teoridel. Mons Kvamme: gjennomgang av planlegging og gjennomføring for sikker brenning.
12.00 Matykt
12.30 Vi køyrer til parkeringsplassen i Mulevika og prøvar oss på aktiv brenning.

Kurset er gratis og ope for alle som vil vera med i kampen mot attgroing, og gjera ein innsats for bevaring av kystlyngheia vår.

På grunn av mat vil vi gjerne ha ei melding til post@kvalsundgartneri.no eller ring 95844930 om du ynskjer å vera med.

Hugs egna kleder til brenning! (typisk ull og bomull)

På vegne av
Mulevika beitelag
Sunnmøre Villsaulag

Egil Kvalsund

torsdag 8. desember 2016

Frøya og Hitra Villsaulag: Kurs i gjødselsplanlegging

Frøya og Hitra villsaulag arrangerte kurs i gjødselsplanlegging frdag 25.11 og lørdag 26.11 i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving ved Olaug Bach, rådgiver i jord og plantekultur.

Kurset ble holdt i Frøya kommunehus/kommunestyresalen.

Arrangøren søkte Sør- Trøndelag fylkeskommune om økonomisk støtte - kompetansemidler i landbruket, men fikk avslag på søknaden da søknadsfristen hadde gått ut og midlene var fordelt.
Gammel urterik eng med mye kvitkløver er ypperlig sauebeite  (Hilde Buer;Villsauboka)

I alt 23 bønder deltok, de fleste villsaubønder, men noen melkebønder/ storfebønder var også tilstede.

Målet med kurset var at alle som ikke hadde godkjent gjødselsplan skulle få utarbeide sin egen plan iløpet av kurset, samt øke kunnskap om hvordan ivareta og foredle jorda på beste måte.

Bøndene ble oppfordret til å ta med  jordprøveresultat, kart med skifteinndeling og tidligere gjødselsplan om de hadde det. 

Temaene i kurset omhandlet:
Horfor gjødselsplan?                                                          
Hva trengs for å lage gjødselsplan?
Hvordan forstå joedprøvene?
Analyseresultat av jordprøver
Jordartene
Hvilken jordtype har jeg?
Næringsstoffene på analyseskjema
Gjødselsnormer
Husdyrgjødsel
Mineralgjødsel
Kalking – hvorfor blir jorda sur?


Kurset ble gjennomført med god kunnskapsformidling fra Olaug Bach og deltakerne viste stort engasjement med spørsmål  og erfaringsdeling .

Heidi Taraldsen
Leder Frøya og Hitra villsaulag

søndag 6. november 2016

Frøya og Hitra Villsaulag: - Nå vet vi hva som er rasetypisk for villsau

Frøya og Hitra villsaulag  hadde værsjå på villsau (gammelnorsk sau)lørdag 29.10.16


Det var andre gang det ble arrangert værsjå i lagets regi. I alt 20 villsaubønder  og et tyvetalls værer
i alle aldre fant veien til Ole Melvin Bakkens utstyrshall på Hamarvika denne stormfulle lørdagen.
Der viste dommer Kjetil Bakken fra Sunnmøre villsaulag hvilke trekk som er rasetypiske for villsauen og hvordan den skal se ut i henhold til rasestandarden for villsau (gammelnorsk sau).

Ved  bedømming av de frammøtte værene  var det for mye eller for lite av enkelte trekk.
Denne har pannedusk og kinnskjegg og litt for kraftige føtter, denne har for lang ull og bare to typer ull, denne har ikke hellende kryss og for lang hale. Det som var gjengangeren var at de fleste hadde for lite manke og ragg som ikke var nok avgrenset mot resten av kroppen.

Heldigvis fantes det eksemplarer som Kjetil Bakken fant mer enn godkjent i forhold til rasestandarden.

Etter værsjået fortsatte værpraten i sosialt lag til et godt måltid på Hurran gård.


Heidi Taraldsen,
leder Frøya og Hitra Villsaulag

Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen
Foto: Bjørg Støen


Haugaland Villsaulag: Innkalling til Fagdag om lyngbrenning

Fredag 11. november 2016, kl. 10.00

Sted: Auditorium B på Høgskolen Stord/Haugesund, ved Rådhusplassen i Haugesund

Lyngbrenning på Uksnøya - Foto: Daniel Fjørtoft

Program
09.45               Frammøte, registrering og kaffi.
10.00               Åpning ved Ove Stumo, lyngbrennar og Torgrim Log, Høgskolen Stord/Haugesund
10.30               Forberedelse og gjennomføring av kontrollert lyngbrenning for lokalt brannvesen.  v/Tore Johann Enerstvedt, Sveio Brannvesen.
                        10 min pause
11.10               Praktisk brenning av kystlynghei.  Begrunnelse, gjennomføring og oppfølging. v/ Mons Kvamme frå Norsk Lyngheisenter, Lygra.
12.40               Perspektiv på Brannvesenet og lyngbrenning.  Trening på lyngbrenning må til for å mestre villbranner.  Om Enhetlig ledelsesystem (ELS) v/ Tor-Inge Henriksen, Brannsjef Haugesund Kommune
13.00               Lunsj.
13.45               Gruppesamling. Planlegging av egen brenning med veileder og kartmateriale
15.30               Oppsummering.  Momenter til egen gjennomføring til vinteren.  Samarbeid.
16.00               Slutt.


Målgruppe:    

Brukere av utmarka og lokale brannvesen som vil brenne utmark og studenter ved høgskolen.

For lyngbrennere er målet å knytte uerfarne brukere sammen med erfarne, lage egen plan 
for brenning og så gjennomføre dette til vinteren.

For brannvesen er målet å lage plangrunnlag for egen brenning enten i egen regi eller sammen 
med andre.


Dette et samarbeid mellom Haugaland Landbruksrådgjeving, Høgskolen Stord/Haugesund,  
Brannvesenet i Haugesund og lyngbrennarar.  Tiltaket er støttet økonomisk med midler fra 
Miljødirektoratet til trua naturtyper gjennom Fylkesmannen i Rogaland.


Påmelding:     
Bønder/drivere til Ove Stumo, 915 47 834 eller Annlaug Fludal, 948 45 427              
Lokale brannvesen til brannsjef Tor-Inge Henriksen, 52 74 47 05
Studenter til Arjen Kraaijeveld, 994 78 496             

søndag 23. oktober 2016

Sunnmøre Villsaulag: Ullkurs på Stette 5. november


Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til kurs i sortering og bruk av villsau-ull. Kurset har vore ein suksess fleire andre stadar i landet, og no står Nordre Sunnmøre for tur. Kurset er ideelt for villsaufolk, husflidsfolk og andre som er interessert i ull som ressurs. 

Kurset har fokus på villsauull, men vil ha stor verdi for dei som driv med andre saueslag og ønskjer å lære meir om sortering og bruk.

Kurshaldar er Karin Randi Flatøy Svarstad. Du kan lese meir om då kurset vart arrangert på Søre Sunnmøre tidlegare i år, ved å klikke på lenkja: http://www.villsau.no/2016/03/sunnmre-villsaulag-ullkurs-27-februar.html

Stad: Stette Grendahus

Vi startar kl 09.00 og reknar med å avslutte seinast klokka 17.00.

Kursavgifta er sett til kr 500 + kostnad til lunsj. Bindande påmelding til daniel@tussa.com eller 450 27 456.

Ta gjerne med eiga rå-ull.


Her frå då kurset vart helde på Søre Sunnmøre tidlegare i år