Innlegg

Nytt tiår og nye muligheter!

Referat årsmøte 2019

Program kring årsmøtet

Sunnmøre Villsaulag: Innkalling til årsmøt

Årsmøte NVL 2019

Norsk Protein skal ta hjerneprøver av døde storfe og småfe fra 1. mars.

Sunnmøre Villsaulag: Invitasjon til fagmøte 18. februar

I NVL er det plass for alle

Julehilsen

Seminværkandidater til Norsk Villsaulag 2019

Fotokonkuranse om kystlynghei

Er det råd å få fleire villsaulam i O+?