Kurs

Norsk villsaulag gjennomførte kurset "Dyrevelferd hjå villsau" fleire stadar hausten 2012.

Dette kurset vil vere mogleg å halde på førespurnad..

Kurset er meint å kvalifisera folk til å vidareføra kompetanse lokalt.