Invitasjon til villsaudag på Sørestranda - Sunnmøre Villsaulag

Sunnmøre Villsaulag inviterer til villsaudag på Sørestranda!

Søyer på Sørheim - Foto: Daniel Fjørtoft


Laurdag 9. september kl. 11.00 møtast vi på hjå Ragne og Tjalve Sørheim, som held til på Sørheim i Ørsta. Vegbeskriving - Sørestranda 554.

Der set vi fokus på hodyr av gamalnorsk sau.

Ragne og Tjalve har ein fin flokk gimrar og samlar også ein del av årets lam.

Vi ser på sau og snakkar om rasetype og viktige eigenskapar som vi vil ha med vidare.

Set av nokre timar denne dagen for å dele erfaringar!


Helsing styret

Kommentarer