Sunnmøre Villsaulag: Villsaukåring på Kvalsund 8. oktober

 Laurdag 8.oktober frå kl.10.00


Vi møtast på Kvalsund Gartneri for fagprat og vurdering av værlam/risbitar. Ta med aktuelle dyr og fyll ut buskaps- og individopplysingar i vurderingsskjemaet så langt som du kjenner til. Også i år vert det kåring av andre rasar i NSG-regi. Dei av buskapane som er med i sauekontrollen og samstundes er medlem i NSG, kan melde inn dyra til kåring gjennom sauekontrollen og få det offisielle lilla kåringsmerket.

Det vert ei kåringsavgift pr. godkjent dyr. 125,- for dei med offisielt kåringsmerke (lillamerke) og 60,- for vurdering av andre.

Vi tek oss tid til ein kaffikopp og drøs.

Vi vonar at flest mogeleg tek med dei beste dyra sine, dette for å sikre stor variasjon /genetisk breidde i avlsmaterialet.

Påmelding til post@kvalsundgartneri.no eller SMS til 95844930.

Dette skal fyllast ut og leverast når de kjem med dyra:

Hugseigenerklæringsskjema (klikk her for å laste ned)

Vurderingsskjema for risbit (klikk her for å laste ned)

Vurderingsskjema for vêrlam (klikk her for å laste ned)


Velkomen til ein triveleg dag!

Sunnmøre Villsaulag

Kommentarer

  1. This is a nice blog. Thank you for sharing. Privacy wood fence

    SvarSlett
  2. Your content is informative and easy to understand. Thanks for sharing! www.drywallhalifax.com

    SvarSlett

Legg inn en kommentar