Sunnmøre Villsaulag: Villsaukåring på Kvalsund 7. oktober 2023

Nok ein gong har Sunnmøre Villsaulag høve til å invitere til det som må reknast som ein fest for villsauinteresserte på Sunnmøre. Laurdag 7. oktober går ei ny kåring av stabelen og arrangørane ventar storinnrykk av både folk og dyr.


Vi møtast på Kvalsund Gartneri for fagprat og vurdering av værlam/risbitar. Ta med aktuelle dyr og fyll ut buskaps- og individopplysingar i øvste del av vurderingsskjemaet så langt som du kjenner til.

Også i år vert det kåring av andre rasar i NSG-regi. Dei av buskapane som er med i sauekontrollen og samstundes er medlem i NSG, kan melde inn dyra til kåring gjennom NSG kåringsweb og få det offisielle lilla kåringsmerket.

Det vert ei kåringsavgift pr. godkjent dyr. 145,- for dei med offisielt kåringsmerke (lillamerke) og 75,- for vurdering av andre.

Vi tek oss tid til ein kaffikopp og drøs, og rykta vil ha det til at det vert 

Vi vonar at flest mogeleg tek med dei beste dyra sine, dette for å sikre stor variasjon /genetisk breidde i avlsmaterialet.


Påmelding og skjema finn du her!


Velkomen til ein triveleg dag!

Kommentarer