Sunnmøre Villsaulag: Villsaukåring på Kvalsund 9. oktober

Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til vurdering og kåring av villsauvêrar på Kvalsund

Vi møtast på Kvalsund Gartneri for fagprat og vurdering av værlam/risbitar. Ta med aktuelle dyr og fyll ut buskaps- og individopplysingar i vurderingsskjemaet så langt som du kjenner til.

Frå villsaukåringa i 2019


Også i år vert det kåring av andre smårasar i NSG-regi. Dei av GNS-buskapane som er med i sauekontrollen og samstundes er medlem i NSG, kan melde inn dyra til kåring gjennom sauekontrollen og få det offisielle lilla kåringsmerket.

Det vert ei kåringsavgift pr. godkjent dyr. 100,- for dei med offisielt kåringsmerke (lillamerke)
og 50,- for dei andre. 

Vi tek oss tid til ein kaffikopp og «drøs».

Vi vonar at flest mogeleg tek med dei beste dyra sine, dette for å sikre stor variasjon/genetisk breidde i avlsmaterialet.

Påmelding til post@kvalsundgartneri.no eller ring 95844930.

Hugs eigenerklæringsskjema. Dette skal leverast når de kjem med dyra.

Velkomen til ein triveleg dag!
Sunnmøre VillsaulagKommentarer

Legg inn en kommentar