Vurderingsskjema for vêrlam og risbit - 2021

Nye skjema for bruk under vurdering av vêrar er no klare. Endringane er knytt til samordning med NSG sine offisielle kåringsskjema for gamalnorsk sau.

Vêr på veg til mønstring i regi av Frøya og Hitra Villsaulag i 2017
Kommentarer