Paradigmeskifte?

Er det noe som drivere av utegangersau vet, så er det ressursen i utmark og ekstensivt beite.
Jordbruket har i mange år blitt presset mer og mer mot intensiv drift, hvor lite miljøvennlig det enn er.
Kanskje kan koronaen endre på noe? Klikk på link for hele saken.

"Utmarksbeite - en stor grønn ressurs

FN sier at alle land skal bruke sine egne ressurser til å produsere mat. Norge har 95 % utmark, og halvparten av dette kan gi mat til beitedyr. Det er mulig å doble kjøttproduksjonen som er basert på norske utmarksbeiter, og potensialet for verdiskaping i beitenæringa er stor. En forutsetning er at forbrukerne vil spise mer sau og lam."

(Bilde fra forskning.no)

Kommentarer