Vel gjennomført lyngbrannkurs

28. og 29.februar avholdt Sunnmøre villsaulag, Nerlandsøy Beitelag og Norsk villsaulag lyngbrannkurs i Kvalsvika i Herøy.

Det var mange deltakere, også fra brannetaten i området, og disse signaliserte stor interesse for samarbeid med et evt lyngbrannkompani.

Liv Guri Velle fra Møreforskning og Kristin Sørheim fra Møre og Romsdal fylke startet med en del interessant teori, mens Ove Stumo fra Haugaland lyngbrannreserve foreleste om det praktiske ves sjølve brenninga.

All god gjennomføring starter med god planlegging, så det ble satt av tid til hvordan bruke kart til å planlegge hva, hvorfor og hvordan.

Det ble også demonstrert noe utstyr, men været var dessverre ikke sånn at det kunne foretas brenning i praksis.

Dette kurset er første del i en sertifiseringsordning, så deltagerne vil få kursbevis.

Planene for utdanning av lyngbrannkompetanse oppover langs kysten tar form, og i slutten av mars, skal kurset avholdes på Hitra/Frøya.
Kommentarer