Sunnmøre Villsaulag: Lyngbrannkurs

Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til lyngbrannkurs!

Fredag 28 Februar, kl. 18.00 – 21.00
Lørdag 29 Februar, kl. 09.00 – 16.30

Stad: Olaf-løda i Kvalsvika, Nørgardsvegen 14

Foto: Tore Andre Johannessen

Program

Fredag (Ope for alle interesserte)

1. Lyngbrenning er skjøtsel av lynghei. Økologi, Liv Guri Velle Møreforskning.

2. Brannteori. Ove Stumo, Haugaland Lyngbrannreserve.
Korleis elden oppfører seg. Om vegetasjon, vind og terreng.
Etablering av områdekontroll med begrensningslinjer.
Risikovurdering, branngater.
Innleiing og gruppearbeid.

3. Kystøkologi «prosjekt i regi av M&R Fylkeskommune.» Kristin Sørheim .

Laurdag

4. Sikker bruk av sløkkjeutstyr. Ove Stumo, Haugaland Lyngbrannreserve.
Blåsarar, sprøyter og pisker. Beskrivelse, virkemåte, vedlikehald og bruk.
Sløkkjeteknikkar. Taktisk bruk. HMS. Faremoment. Sikker opptreden.

5. Melding til brannvesenet. Tore Langvatn,Herøy Brann og Redning.
Plan og melding til brannvesenet. Krav til kompetanse og gjennomføring.
Varsling ved problem. Opptreden ved assistanse til brannvesenet.

6. Praktisk brenning med evaluering (dersom forholda tillet det.)

Det er ikkje kursavgift.

Påmelding innen 25. Februar, til Egil Kvalsund, post@kvalsundgartneri.no Tlf: 95844930

Arrangør: Sunnmøre Villsaulag og Nerlandsøy Beitelag

Tiltaket er støtta økonomisk av Miljødirektoratet/Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Overnatting kan tingast på Havferie.com i Kvalsvika (hytter) eller Thon Hotell Fosnavåg.

Kommentarer