Referat årsmøte 2019

En liten presisering, i sak 10.
Det helt nøyaktige er at Reidar Christensen går ut som varamedlem og Kurt Helland går inn som 2.vara.

Kommentarer