Program kring årsmøtet

Program kring årsmøtet på Værlandet 1-2 juni 2019

Lørdag
(Dei som bur på gjesteheimen får frukost der)

Årsmøte:  Kl 10.00-12.30 Ordinære årsmøtesaker

Saker til diskusjon:
1.    Auke av kontingent
2    Nytt kåringsskjema og uttak av værer til semin


12.30 Lunsj på Gjesteheimen 13.30    
Veterinær Inge Midttveit om vitamin og mineralernæring til villsau

14.30    Saker til informasjon og diskusjon:
Trygve Fjærli orienterer om bruk av beskyttet betegnelse: «Villsau fra norskekysten»
Torunn Haukanes presenterer eksportprosjekt i Austevoll
Ove Stumo orienterer om lyngbrann og organisering
Anders Braanaas presenterer Sørværet Villsau18.00    Tur til Bulandet. Vi ser på risbittar på Langøy. (Vi kan sjå dei frå vegen på veg til middag, treng ikkje ut i terrenget)

19.00 Festmiddag i Floren hos Liv og Lyst på Gjørøy


Søndag:

09.00        Vandring i lyngheia hos gimrene
12.00 Lunsj på Gjesteheimen 13.00        Vandring i Sørværet der hovudflokken går.

16.00        Avreise

Kommentarer