Sunnmøre Villsaulag: Invitasjon til fagmøte 18. februar

Sunnmøre Villsaulag har gleda av å invitere til fagmøte om gamalnorsk sau.

Vi møtest på Lanternen Marina, måndag 18. februar kl. 19.00.

Agenda:


  • Reidar Christiansen: Sauer treng mat
    • Foring og stell av gamalnorsk sau ved ulike driftsformer
  • Daniel Fjørtoft: Ekstensiv villsaudrift ytst i havgapet
    • Korleis lykkast med ekstensiv villsaudrift

Ein smak av sommar - Foto: Daniel Fjørtoft
Reidar Christiansen er redaktør for medlemsbladet "Villsauen", og har mange års erfaring både som villsaubonde og "kjøtmann" frå slakteribransjen. Reidar har ved fleire anledningar vore med i styre og stell i villsaulaget både lokalt i Rogaland og nasjonalt og vore dommar på kåringar av gamalnorsk sau.

Daniel Fjørtoft er kjent frå villsaubloggen villsausida.no, og som tidlegare styremedlem i Norsk Villsaulag. Han har dreve med ekstensiv utedrift i 25 år, og vil dele av både historier frå både opp og nedturar frå denne tida.

Vi set også av tid til drøs og ei lita matykt.

Vel møtt!


Egil Kvalsund,
leiar
Sunnmøre Villsaulag

Kommentarer