Norsk Protein skal ta hjerneprøver av døde storfe og småfe fra 1. mars.

Det skal tas prøver for prionsykdommer (TSE) av alle døde storfe og småfe over en viss alder. Nå blir varslingen knyttet til disse prøvene enklere og Norsk Protein skal ta prøvene.


Eksempler på prionsykdom (TSE) er kugalskap hos storfe, skrapesyke hos småfe og skrantesyke hos hjortedyr. Tidligere har dere som driver med produksjonsdyr måttet varsle både Norsk Protein og Mattilsynet om døde dyr. Nå blir det enklere. Fra og med 1. mars holder det at du henvender deg til Norsk Protein når storfe eller småfe i besetningen din dør. Mattilsynet har en avtale med Norsk Protein. De vil ta prøver av dyret samtidig som de henter kadaveret. Når du har varslet Norsk Protein har du ivaretatt varslingsplikten din til Mattilsynet. Mattilsynet vil få tilgang til en web portal der vi kan se hvem som har meldt inn døde dyr og hvilke dyr om er prøvetatt. I denne oversikten vil vi også få informasjon om dyr som ikke er prøvetatt og grunnen til at det ikke er tatt prøver av dyret.

Bor du i Finnmark eller et område som Norsk Protein ikke kjører må du varsle som før

Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Norsk Protein ikke kjører. I disse områdene må du varsle Mattilsynet som tidligere.

Meld ifra så fort som mulig

Det er viktig at du melder fra med en gang et dyr dør eller blir avlivet i besetningen din slik at dyret ikke blir liggende så lenge at prøven blir ødelagt.
For å beskytte kadaver mot varme og forråtnelse anbefaler vi å lagre kadaver oppå paller på et luftig og skyggefullt sted og dekke til med trevirke e. l.

Dyr må symptomer på TSE må fortsatt meldes direkte til Mattilsynet

Har du dyr med endret atferd skal du varsle Mattilsynet direkte. Eksempler på symptomer på TSE kan være skjelvinger i hodet, overfølsomhet for berøring, ustøhet og unormal kløe. Dyr med TSE vil ofte trekke seg bort fra flokken. For mer informasjon om TSE, se mattilsynet.no
Husk at du også må varsle Mattilsynet dersom du har mistanke om at dyr i besetningen din har en smittsom sykdom/andre smittsomme sykdommer.
Norsk Protein sin side finner du her: kadaver.norskprotein.no
Du kan varsle Mattilsynet her: Varsle Mattilsynet

Kommentarer