Seminværkandidater til Norsk Villsaulag 2019

NVL treng kandidater til semin.

Innan 1 april 2018 må vi ha klar to kandidater og to i reserve. I distrikt der det er kåring, ønsker vi fortrinnsvis vêrer som er vurderte av sauedommar. Vi vil ha forslag på rasetypiske dyr (sjekk rasestandard på villsau.no ) med god kjøtsetnad . Viktig at ein også får med dyr frå buskapar som driv etter § 18 (rein utedrift ) .

Væren bør vere over eit og eit havt år gamal for å vere trygg på at han utvikler seg til ein rasetypisk god vêr. Veren skal kun ha 2 speneanlegg , sunne testiklar og røyte eller felle ulla. Det er ein stor fordel om vêren er tam eller i alle fall van med handtering.

For å kunne levere vêr til semin, må veterinæren ta ein blodprøve av vêren som viser at dyret er fri for sjukdom.

Krav til flokken:
1    Flokken(e) må følge offentlige regler :
Merking
Dyreholdsjournal
Helsekort Flokken(e) må ikke ha sjukdomsrestriksjoner fra Mattilsynet

2    Skrapesjukeovervåkning av flokken(e)
Må ha oppfylt Mattilsynets krav om varsling av døde dyr over 1,5 år
Må være i skrapesjukeklasse (TSE) 4 eller 5


Krav til seminværkandidaten selv
1    God representant for rasen (rasetypisk)
2    Negativ mæditest av væren

Må ikkje ha vore i meir enn to buskapar inklusiv fødebuskap.

Kommentarer

Legg inn en kommentar