Fotokonkuranse om kystlyngheiSabima vil få flere til å oppdage kystlyngheia og ønsker å få inn bilder som vi kan bruke gjennom vinteren for å spre glede og kunnskap om denne naturtypen, som vi nordmenn har skjøttet siden steinalderen.

Delta i fotokonkuransen om kystlynghei her.

Kommentarer