Har du ikke KSL-papirene i orden, taper du MYE penger!

Fra 1. april 2018 ble det tettere oppfølging av alle bønder og slakterier, og konsekvensene for de som ikke følger systemet eller som ikke lukker avvik blir strengere.

Det økonomiske trekket vil øke til 20 prosent hvis ikke KSL er i orden. Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for dyr som kommer fra gårder uten KSL. Dette kjøttet kan ikke selges under Nyt Norge-merket, noe som medfører ekstraarbeid, økte kostnader for slakterier og økt omdømmerisiko for fellesskapet. Denne regninga må bonden selv ta.
KSL-kravene vil derimot ikke bli strengere.
- Kravene vil være som før, men de økonomiske sanksjonene til de uten KSL og som ikke lukker avvik blir høyere, presiserer Nina Sundqvist. - Om du er en av de 88 prosentene av norske bønder som har etablert KSL, vil du ikke merke noen forskjell.


Her er hele saken.

Kommentarer