Frøya og Hitra Villsaulag: Årsmøte 2018


Frøya og Hitra Villsaulag arrangerte årsmøte den 10.mars 2018.

Årsmøte ble kunngjort i lokalavisa Hitra-Frøya og innkalling ble sendt til alle medlemmer på e-post eller pr brev. I alt 23 medlemmer møtte.

Alv Ottar Folkestad, leiar i NVL
Før årsmøtet var medlemmer og interesserte invitert til fagmøte med leder for Norsk villsaulag Alv Ottar Folkestad som snakket om villsauhold og driftsform. Etter han tok Lise Hauge over og snakket om sitt arbeid for å ta i bruk villsauulla som den ressursen den er og hvilke muligheter hun hadde jobbet med. Se egen sak.

Styret i Frøya og Hitra villsaulag har slik sammensetning etter årsmøte:

Eskil Sandvik, leder
97039830
post@hurran.no
Bjørn Jensen, sekretær
48 00 15 39
bjorn.jensen@stfk.no
Arve Gaarden, kasserer
97 71 37 24
arvegaar@online.no
Geir Nekstad, styremedlem
97 71 69 45
geir_nekstad@hotmail.com
Irmelin Kanstad Reppe, styremedlem

Irmelin.aunegaard@gmai.com
Varamedlem: Guro Karoline Åbakken

72444553
gurokaroline@live.no

Varamedlem: Trude Hvalryg
91600132
Trude.hvalryg@stfk.no

Årsmeldinga til styret finn du ved å klikker her.

Kommentarer