Haugaland Villsaulag: Lyng og villbrannsamling 2017

Fredag 17. november arrangerar Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund Brannvesen og Haugaland Lyngbrannreserve Lyng og villbrannsamling 2017! Vi oppmodar alle villsaubønder i området til å prioritere dette.

Stad: Høgskulen på Vestlandet, v/Sørhauggata 100, Haugesund

Lyngbrenning på Haugalandet - Foto: Annlaug Fludal

Program

09.45 Frammøte, registrering og kaffi.

10.00 Brannbomber i norsk natur.
Fravær av beitedyr og lyngbrenning fører til opphoping av biologisk brennstoff i utmarka.
Dette og klimaendringene fører til villbranner med en intensitet vi ikke har sett tidligere.
Mons Kvamme, Lyngheisenteret og
Torgrim Log, Høgskulen på Vestlandet.

11.00 Om Haugaland Lyngbrannreserve.
Ove Stumo: Vi lyngbrennere lager et nettverk for kontrollert lyngbrenning der vi hjelper
hverandre med rutinerte folk, gode planer og godt utstyr.
Tor-Inge Henriksen: Lyngbrannreserven er en beredskapsstyrke vi kan spille på for å forvalte
og bekjempe villbranner i vårt område. Hva skal til?

12.00 Motbrann som slokkemiddel.
Tradisjonell slokking av villbranner er å løpe etter flammene med alt mulig utstyr for å ta
disse ut. Nå skal vi planlegge for å kontrollere og styre villbrannen. Oppgaven er da å lage
en motbrann for å stoppe uvesenet.
Dag Botnen, ny brannsjef for Haugaland Brann og Redning IKS og
Mons Kvamme, Lyngheisenteret

13.00 Lunsj.

13.45 Gruppearbeid om motbrann som slokkemiddel.
Presentasjon av en case for hver kommune der villbrann truer viktig område der det er folk
og bebyggelse. Gruppens oppgave er å vurdere situasjonen og lage en plan for motbrann.
Videre skal gruppene samordne egen brenning til vinteren.

15.30 Oppsummering. Plan.
Tor-Inge Henriksen, Mons Kvamme, Torgrim Log, Ove Stumo: Noen tilbakemeldinger og
momenter etter gruppearbeidet.

16.00 Slutt.

Dette er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Høgskulen på Vestlandet,
Haugesund Brannvesen og Haugaland Lyngbrannreserve.
Tiltaket er støttet økonomisk med midler fra Miljødirektoratet til trua naturtyper gjennom
fylkesmannen i Rogaland.

Påmelding (frist 10. nov)
Lyngbrennere til Annlaug Fludal, 948 45 427 eller Ove Stumo, 915 47 834
Brannvesen til Tor-Inge Henriksen, 52 74 47 05
Studenter til Arjen Kraaijeveld, 994 78 496

Kommentarer