Frøya og Hitra Villsaulag: Vêrkåring 2017 -Flere fine værer å velge i

I følge villsaudommer Kjetil Bakken har villsaubøndene på Frøya og Hitra lært av fjorårets bedømming, for i år var det ekstra mange flotte værer å velge i.

I fjor var det så ymse blant værene som ble tatt med til værskuet innen villsau, eller gammel norsk sau, som rasen egentlig heter. For det første hadde de fleste allerede levert værlammene til slakt, slik at det var et ganske lite utvalg å plukke i da bedømmingen skulle finne sted. Også hadde de for lite kunnskap om hva de skulle se etter når avlsværene skulle plukkes ut.
I år ble værskuet holdt noe tidligere, slik at sauebøndene kunne komme med aktuelle kandidater før resten av værlammene gikk til slakt, i tillegg visste de mer om hva de skulle legge vekt på for å holde seg innen rasestandarden.

Mange villsaubønder møtte opp da Frøya og Hitra villsaulag arrangerte bedømming av villsau-værer.

Noen av gammelværene lot seg lede dit de skulle uten store protester, slik som væren Jørgen Sørlie leier her.

Rasetypisk

Kjetil Bakken hadde nok en gang tatt turen nordover fra Sunnmøre for å bedømme værene som var tatt med for å vises fram. Og han var stort sett fornøyd med det han så.
- Jeg ser at mange har lært seg hva de skal se etter når de velger rasetypiske værer, sa Kjetil Bakken.
Noen av værene var rene prakteksemplarer av rasen, og med spesielt flotte farger viste flere interesse for de flotte værlammene. Andre hadde feil stilte horn som takk ned poengene, eller trekk som gjorde at de så mer ut som værer av gammel norsk spælsau, som det viser seg er innblandet i noen besetninger.

Noen værer pekte seg ut som ekstra lovende, slik som værlammet dommer Kjetil Bakken undersøker her.

Godt oppmøte

- Alt i alt var det mange fine værer å se i dag, sa Kjetil Bakken fornøyd.

Fornøyd var også lederen i Frøya og Hitra villsaulag, Heidi Taraldsen, med at det møtte opp over tjue personer på bedømmingen av gammel norsk sau.

- Jeg husker hvor få det møtte opp de første årene. I fjor var det bra oppmøte, og i år var det enda flere. Det synes jeg er bra, sier Heidi Taraldsen.Av Bjørg Støen


Kommentarer