Ytre Namdal Villsaulag: Nytt lokallag tilknytta Norsk Villsaulag!

Det er mykje positivt som skjer i Norsk Villsaulag om dagen, ikkje minst at to nye villsaulag har meldt seg inn i Norsk Villsaulag, og fleire er i ferd med å stiftast. Vi tok kontakt med Lise Juul Mortensen i Ytre Namdal Villsaulag, for å bli betre kjent.

Ytre Namdal Villsaulag har eksistert i mange år, men har ligget nede inntil ifjor, hvor vi fikk valgt et nytt styre og vart registrert i Brønnøysund. Styret består idag av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Per dags dato har vi 19 betalende medlemmer.

Presentasjon av styremedlemmer:
Leder: Lise Juul Mortensen
Kasserer: Asbjørn Roar Brekk
Styremedlem: Randi Hanssen, Christina Dahl, Arnfinn Holand.

Lam på siste reise - Foto: Lise Juul Mortensen

Historikk:
Ytre Namdal har altid hatt en stabil mengde med villsaubønder og det slaktes årlig ca. 2000 villsau i området. Utfordringer har vært slakting og omsetning av kjøttet. Det meste er blitt slaktet og omsatt av Nortura med lang transport og dårlig betaling.

I 2016 fikk vi i samarbeid med landbrukskontoret i Nærøy og Vikna etablert et prosjekt for å prøve ut mobil slakting, markedsføring og salg av villsau. Ytre Namdal Villsaulag fikk BU midler og høsten 2016 gjennom førte vi en testslakting av 70 villsau lam. Vi har også gjennomført kurs i nedskjæring av kjøtt. Resultatet så langt er etablering av et samvirkeforetak med navnet Ullrek SA, og i 2017 tar vi sikte på å slakte 150 villsau lam.


Lise Juul Mortensen
Leder i Ytre Namdal Villsaulag


NB: Norsk Villsaulag vil gjærne kome i kontakt med andre lokallag som kan vere interessert i å tilknytte seg oss, eller med folk som kan vere med å stifte nye lokallag rundt om i landet. Ta ein kik på diskusjonsgruppa vår "Villsaubeitet" på Facebook. Her kan du treffe likesinna og sjå om der kan vere interesse for å samlast i eit eige lokallag!

Her ser du nokre bilete frå mobilslakteriet:
Foto: Lise Juul Mortensen

Foto: Lise Juul Mortensen

Foto: Lise Juul Mortensen

Foto: Lise Juul Mortensen

Foto: Lise Juul Mortensen

Kommentarer