Frøya og Hitra Villsaulag: Kurs i gjødselsplanlegging

Frøya og Hitra villsaulag arrangerte kurs i gjødselsplanlegging frdag 25.11 og lørdag 26.11 i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving ved Olaug Bach, rådgiver i jord og plantekultur.

Kurset ble holdt i Frøya kommunehus/kommunestyresalen.

Arrangøren søkte Sør- Trøndelag fylkeskommune om økonomisk støtte - kompetansemidler i landbruket, men fikk avslag på søknaden da søknadsfristen hadde gått ut og midlene var fordelt.
Gammel urterik eng med mye kvitkløver er ypperlig sauebeite  (Hilde Buer;Villsauboka)

I alt 23 bønder deltok, de fleste villsaubønder, men noen melkebønder/ storfebønder var også tilstede.

Målet med kurset var at alle som ikke hadde godkjent gjødselsplan skulle få utarbeide sin egen plan iløpet av kurset, samt øke kunnskap om hvordan ivareta og foredle jorda på beste måte.

Bøndene ble oppfordret til å ta med  jordprøveresultat, kart med skifteinndeling og tidligere gjødselsplan om de hadde det. 

Temaene i kurset omhandlet:
Horfor gjødselsplan?                                                          
Hva trengs for å lage gjødselsplan?
Hvordan forstå joedprøvene?
Analyseresultat av jordprøver
Jordartene
Hvilken jordtype har jeg?
Næringsstoffene på analyseskjema
Gjødselsnormer
Husdyrgjødsel
Mineralgjødsel
Kalking – hvorfor blir jorda sur?


Kurset ble gjennomført med god kunnskapsformidling fra Olaug Bach og deltakerne viste stort engasjement med spørsmål  og erfaringsdeling .

Heidi Taraldsen
Leder Frøya og Hitra villsaulag

Kommentarer

  1. I extend my thanks for the informative blog and the opportunity it provides for sharing perspectives. Metal Siding Services

    SvarSlett

Legg inn en kommentar