Haugaland Villsaulag: Innkalling til Fagdag om lyngbrenning

Fredag 11. november 2016, kl. 10.00

Sted: Auditorium B på Høgskolen Stord/Haugesund, ved Rådhusplassen i Haugesund

Lyngbrenning på Uksnøya - Foto: Daniel Fjørtoft

Program
09.45               Frammøte, registrering og kaffi.
10.00               Åpning ved Ove Stumo, lyngbrennar og Torgrim Log, Høgskolen Stord/Haugesund
10.30               Forberedelse og gjennomføring av kontrollert lyngbrenning for lokalt brannvesen.  v/Tore Johann Enerstvedt, Sveio Brannvesen.
                        10 min pause
11.10               Praktisk brenning av kystlynghei.  Begrunnelse, gjennomføring og oppfølging. v/ Mons Kvamme frå Norsk Lyngheisenter, Lygra.
12.40               Perspektiv på Brannvesenet og lyngbrenning.  Trening på lyngbrenning må til for å mestre villbranner.  Om Enhetlig ledelsesystem (ELS) v/ Tor-Inge Henriksen, Brannsjef Haugesund Kommune
13.00               Lunsj.
13.45               Gruppesamling. Planlegging av egen brenning med veileder og kartmateriale
15.30               Oppsummering.  Momenter til egen gjennomføring til vinteren.  Samarbeid.
16.00               Slutt.


Målgruppe:    

Brukere av utmarka og lokale brannvesen som vil brenne utmark og studenter ved høgskolen.

For lyngbrennere er målet å knytte uerfarne brukere sammen med erfarne, lage egen plan 
for brenning og så gjennomføre dette til vinteren.

For brannvesen er målet å lage plangrunnlag for egen brenning enten i egen regi eller sammen 
med andre.


Dette et samarbeid mellom Haugaland Landbruksrådgjeving, Høgskolen Stord/Haugesund,  
Brannvesenet i Haugesund og lyngbrennarar.  Tiltaket er støttet økonomisk med midler fra 
Miljødirektoratet til trua naturtyper gjennom Fylkesmannen i Rogaland.


Påmelding:     
Bønder/drivere til Ove Stumo, 915 47 834 eller Annlaug Fludal, 948 45 427              
Lokale brannvesen til brannsjef Tor-Inge Henriksen, 52 74 47 05
Studenter til Arjen Kraaijeveld, 994 78 496             

Kommentarer