Livdyrprisar 2016

Hausten er høgsesong for kjøp og sal av livdyr, og styret i NVL har vedteke at vi skal publisere rettleiande prisar som kan hjelpe medlemmane. Vi utfordra eit utval i Haugaland Villsaulag til å sjå på saka, og kan no presantere resultatet.


Anbefaling fra utvalg i Haugaland Villsaulag:

Alle prisar er eks mva.
Saulam                       kr. 1 500         Min. 25 kilo levende vekt.
Værlam                      kr. 2 200         Bør være minst 30 kilo.
Sau fjorlam                 kr. 2 000 – 2 500       
Risbit (1 ½ år vær)     kr. 2 500
Voksen vær                 kr. 2 500
Voksen sau                 kr.    500 – 2 000

Dersom værlammet er kåra, så kan det være aktuelt å legge til kostnaden med kåring.

Tre heldige vêrlam som var plukka ut til bruk i avl - Foto: Daniel Fjørtoft
Vi har inkludert årets slaktetilskudd på kr. 250 i disse prisene. Ellers er det tatt hensyn til slakteverdi med alle mulige tillegg + tillegg for liv.
Vi understreker at dette er veiledende. Mindre lam bør kanskje koste noe mindre, og ekstra store og flotte noe mer.
Når det gjelder pris på sau, så må denne variere mye alt etter om sauen er ung og har mange produksjonsår framfor seg, eller gammel og snart må utrangeres.

Vær oppmerksom på at det averteres flere risbiter til salgs som kan være overvintra blålam (ikke slaktemodne) fra i fjor. Slike bør man ikke kjøpe. Sikreste risbitkjøp er en som ble kåra som lam, eller fra en du kjenner som ikke lurer på deg et dårlig lam fra i fjor.

Prisene må også variere noe alt etter når på året salget foregår. Dersom selger har part og fôra sauen fram mot nyttår, er den sjølsagt mer verd enn en som blir solgt tidlig på høsten.


Vikedal 19.09.2016

Asbjørn Høiland, villsaubonde
Ove Stumo, leder Haugaland Villsaulag og styremedlem NVL
Reidar Christiansen, redaktør av Villsauen

Norsk Villsaulag vil samstundes oppmode alle om å nytte rasestandarden for gamalnorsk sau som rettleiing når dei skal kjøpe og selje livdyr.

Kommentarer