Årsmøte i Norsk Villsaulag 2016

Laurdag 4.6.16 vart det arrangert årsmøte i Norsk Villsaulag på Karmøy.
Syning av flotte avlsvêrar frå Haugalandet - Foto: Daniel Fjørtoft

Som tidlegare omtalt, starta helga med ein flott fagdag, der kystlyngheia og utmarka stod på timeplanen. Klikk her for å lese saka.

På årsmøtet stod det fleire spennandes saker på lista, mellom anna saka om å gjere villsautidsskriftet "Villsauen" til medlemsblad for alle medlemmar. I dag er det berre Sunnmøre og Haugaland Villsaulag som held dette.

Kasserar Jon Egil Frette takka av, og vart erstatta av Ove Stumo.

Heile referatet frå årsmøtet kan du lese ved å klikke her.

Det vart også tid til fagstoff, mellom anna innlegg frå Samson Øpstad i Nibio, og med syning av vêrar, der dei frammøtte fekk diskutere ulike trekk og eigenskapar til vêrane.

Ein kjekk og lærerik dag for alle frammøtte, avslutta med middag, tur til villsaubesetninga på Vesterøyna og tur på kaia i Haugesund i strålande kveldssol.

Jon Egil Frette fortel om lyngbrenning på øya - Foto: Daniel Fjørtoft

På vegne av styret i NVL vil eg takke Haugaland Villsaulag for eit flott arrangement!


Daniel Fjørtoft,
styremedlem

Kommentarer