Sunnmøre Villsaulag - Ullkurs

Sunnmøre Villsaulag vil med dette invitere til ullkurs på Larsnes 27.02.2016

Tema er sjansane for også å nytte ulla av villsauene, korleis og til kva føremål dette kan gjerast. Kursopplegget står Karin Flatøy Svarstad for. Ho har jobba i årevis med denne problematikken, har gjennomført mange kurs både innanlands og i utlandet og har vore ein inspirator på mange måtar og for mange. Tilbakemeldingane er at desse kursa er midt i blinken for praktisk orienterte og ressursbevisste villsaubønder, sist frå eit kurs på Sortland (Vesterålen) for eit par veker sidan.


ULLKURS

Kommunestyresalen, Rådhuset, Larsnes
Laurdag 27. februar 2016


Arrangør Sunnmøre Villsaulag
Kurshaldar Karin Flatøy Svarstad


Program
0945         Introduksjonskaffi
1000-1230     Ullhistorisk gjennomgang – villsau-ull som ressurs
        Ulla sine eigenskapar og kvalitetar, ullprodukt
1230-1315     Matpause – Brennsnut med villsau og anna godt
1315-1530    Ull – ulike produkt og ulike teknikkar
1530-1545    Kaffi og kaffimat
1545-1700    Potensiell produktutvikling
        Samarbeidsmodellar for vidare arbeid


Dei deltakarane som har, tek med eigen ull av ulike kvalitetar og fargar om det er råd. Det vert og tilgjengeleg ull frå villsaubønder som har ull lagra frå sist år eller tidlegare.


Kursavgift (inklusive bevertning):
Einskilddeltakarar:    kr. 400,-
Familiedeltakarar:        kr. 300,- pr. person


Kurset er ope for alle med interesse for sau, ull og ulltradisjonar, så langt det er plass, og kapasiteten er rimeleg god, men vi ynskjer påmelding på førehand. Vel møtte til ein hyggeleg og lærerik dag.


Styret i Sunnmøre villsaulag


Påmelding pr e-post til leiar i Sunnmøre Villsaulag, Alv Ottar Folkestad. Klikk her for e-post.Meir informasjon frå kurshaldar:


INVITASJON TIL FOKUS PÅ ULLA FRA «VILLSAUEN»

Prosjektet er en del av det store nasjonale Krusprosjektet som er igangsatt av Norges forskingsråd og Statens Institutt for forbruksforskning SIFO.

Fokus på ullen fra «villsauen» er en liten del av prosjektet. Formålet er å øke verdiskapningen av norsk ull totalt sett.

Jeg har arbeidet med fokus på ullen fra «villsauen» med det faglige navnet gammelnorsk sau siden 1995.

Håper er nå at det skal være mulig å samle folk som har interesse av å utnytte og ta vare på denne ullkvaliteten i 4 fylker, Norland, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Kurssamlingene er åpen for alle som vil delta enten man er medlem i villsaulag eller ikke, om du har eller ikke har sauer men tenker å skaffe deg sauer.

Kurs ansvarlig blir Norsk Villsaulag.

For mer informasjon kontakt:
Karin Flatøy Svarstad
Mobil 952 15 399   E-post kfsvars@online.no  

Kommentarer