Presentasjon av styret i Norsk Villsaulag for perioden 2015-2016


Her kjem ein liten presentasjon av styret i Norsk Villsaulag for perioden 2015-2016.

Styret i Norsk Villsaulag: Alv Ottar Folkestad fremst til høgre, deretter Heidi Taraldsen, Hilde Bjøru og Jon Egil Frette. Til venstre Daniel Fjørtoft.

Alv Ottar Folkestad, leiar

Eg heiter Alv Ottar Folkestad ,er 74 år og bur i Eiksund, Ulstein i Møre og Romsdal. Eg har hatt gamalnorsk sau sidan 1997 og hadde kvit langhalesau før det, ei vidareføring av det dyrehaldet eg var van med frå heimegarden i Folkestadbygda, Volda. Eg har vore og er framleis med i styret i Sunnmøre villsaulag og er medlem der. Eg har vore styremedlem i NVL i to periodar og vart vald som leiar på årsmøtet 2015.


Daniel Fjørtoft, sekretær og web-redaktør

Eg heiter Daniel Fjørtoft, og kjem frå øya Fjørtofta, og no bur eg på Stette på Sunnmøre. Eg har helde på med villsau sidan 1993, då eg var 10 år gammal. Vi driv ute på Uksnøya, ei lita øy langt ute i havgapet, der dei 110 overvintrande dyra vanlegvis finn maten sin sjølve. For nokre år sidan starta eg å blogge om drifta vår og andre villsaurelaterte saker som engasjerte meg. Det var nok dette som gjorde at valnemnda "oppdaga meg" og tok kontakt og fekk meg inn i styret i 2014. Der er eg sekretær, og frå 2015 også web-redaktør. Eit av måla mine for perioden er å vise fram meir av all den spanandes aktiviteten som skjer i regi av NVL, og å få på plass ein rasestandard for gamalnorsk sau.

Heidi Taraldsen, nestleiar og kursansvarleg

Jeg heter Heidi Taraldsen, er 60 år og bor på Frøya i Sør-Trøndelag. Jeg har drevet med villsau i mange år sammen med mannen min. Neste generasjon har nå tatt over gården fra årsskiftet. Jeg har vært med i styret i Frøya og Hitra villsaulag og er fortsatt medlem der. Jeg har tidligere sittet en periode som  sekretær i NVL. Jeg er nå valgt inn i styret i NVL for to år. Inneværende år har jeg funksjon som nestleder og kursansvarlig.

Hilde Sloot Bjøru, ansvar for fagleg dialog

Jeg heter Hilde Sloot Bjøru, og bor på en gård på øya Jøa i Nord-Trøndelag. Det har vært villsaudrift på gården siden 1980. Jeg overtok gården i 2012, og vi har nå en besetning på 30 villsauer på vinteren. Jeg er valgt inn som styremedlem (fra 2015), og skal ha fokus på saker om dyrevelferd. I tillegg er jeg styrets kontaktperson til prosjektgruppa som jobber med Matmerk-saken.

Jon Egil Frette, kasserar og medlemsansvarleg

Jeg heter Jon Egil Frette bor i Karmøy kommune i Rogaland og er medlem Haugaland Villsaulag. Mine første villsauer kjøpe jeg i 2007 og har i dag ca 200 villsauer. Halve villsauflokken min er på to øyer der driftsformen er utegang. Resten av villsauene er på hjemmegården, der driftsformen er delvis utegang med tilleggsforing. Jeg er kasserer i styret i NVL og har hovedansvar for økonomien og regnskapet i laget. Jeg ønsker å arbeide for at NVL har flest mulig medlemmer.

Kommentarer