Haugaland Villsaulag - Innkalling til årsmøte 2016

Årsmøte 2016


·         Tid 27.02.15 kl 12.00 – 15.00

·         Sted:  MORTAVIKA fergekai

Program


o   Årsmøtesaker

o   Foredrag: Anlaug Fludal(Haugaland Landbruksrådgjeveing) innleier om lynghei skjøtsel.

o   Mat(komle) og kaffe


VELKOMMEN !
Me treng tilbakemelding om du kjem innan 15.02.16 pga matbestilling.
Saker til årsmøtet meldes innen samme dato.

--
For styret
Med venleg helsing

Ole Velde
Kassserar
Haugaland Villsaulag

Kommentarer