Kontaktinfo

Styret i Norsk Villsaulag for perioden 2017-2018

NAMN
FUNKSJON
E-POST
TELEFON
Hilde Buer
Leder
48 12 67 52
Lars Christian Torsøe
Medlemsansvarlig
41318271
       Trygve Fjærli
Sekretær
Christina Dahl
Nestleder
91 71 50 79
Ove Stumo
Kasserer
     91 54 78 34
Reidar Christiansen
1. varamedlem

Egil Kvalsund
2. varamedlem
978 44 930
Jan Magne Staurland
3. varamedlem
916 06 409
Lars Erling Horgen
Valgnemnda
E-post
Asbjørn Høiland
Valgnemnda
988 37 446
Eskil Sandvik
Valgnemnda
97 03 98 30

Kontaktinformasjon for lokallaga:

Agder Kystbeitelag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Audun Abrahamsen
Leiar
90 65 22 16
Lene Skaar Olsen
Kasserar
99 02 16 96

Austevoll Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Bård Nordstrand
Leiar
908 91 346
Tore Hufthamar
KasserarFrøya og Hitra Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Eskil Sandvik
Leiar
97 03 98 30
Bjørn Jensen
Kasserar
        E-post
     48 00 15 39

Haugaland Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Asbjørn Høiland
Leiar
988 37 446
Ole Velde
Kasserar
99 62 90 20

Sunnmøre Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Egil Kvalsund
Leiar
958 44 930
Kjetil Bakken
Kasserar
93 61 22 65


Ytre Namdal Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Lise Juul Mortensen
Leiar
47607099
Asbjørn Roar Brekk
Kasserar
95797077