Kontaktinfo

Styret i Norsk Villsaulag for perioden 2020-2021


NAMN
FUNKSJON
E-POST
TELEFON

Egil Kvalsund

Leiar

post@kvalsundgartneri.no

95 84 49 30

Jon Inge Vik

Styremedlem

john_inge_vik@hotmail.com

92065119

    Hilde Haraldseid

Sekretær

villsauen08@gmail.com

97068918

Christina Dahl

Nestleiar / Medlemsansvarleg

finnsetmoen@hotmail.com

91 71 50 79

Hilde Jørgensen

Kasserer

hiljo@trondelagfylke.no

    97105787

Kurt Dale Helland

1. varamedlem

kurt.helland@lysglimt.net

90578647

Jan Magne Staurland

2. varamedlem

janm.staurland@online.no

916 06 409

Daniel Fjørtoft

3. varamedlem

daniel.fjortoft@gmail.com

45027456

Lars Erling Horgen

Valgnemnda

lehorgen@lysglimt.net

97652768

Alv Ottar Folkestad

Valgnemnda

aof@albicilla.no 

94316064

Hilmar Eide

Valgnemnda

hilmar.eide@outlook.com

90097564

Kontaktinformasjon for lokallaga:

Agder Kystbeitelag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Audun Abrahamsen
Leiar
90 65 22 16
Lene Skaar Olsen
Kasserar
99 02 16 96

Austevoll Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Bård Nordstrand
Leiar
908 91 346
Tore Hufthamar
KasserarFrøya og Hitra Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Erling André Ødegård
Leiar
froya-hitra.villsaulag@outlook.com
916 65 351
Arve Gaarden
Kasserar
  arvegaar@online.no
  977 13 724

Haugaland Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Asbjørn Høiland
Leiar
988 37 446
Ole Velde
Kasserar
99 62 90 20

Sunnmøre Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Egil Kvalsund
Leiar
958 44 930
Kjetil Bakken
Kasserar
93 61 22 65


Ytre Namdal Villsaulag

NAMN
FUNKSJON
E-post
TELEFON
Lise Juul Mortensen
Leiar
47607099
Asbjørn Roar Brekk
Kasserar
95797077